Sunday Service

Sunday Service

The service consists of worship, prayer, and preaching in English. For the children, we offer Sunday School in both English and Norwegian during the sermon. After the service, everyone is welcome to stay for coffee.

Find us

You can find directions on Oslo’s public transit website Ruter.no or the RuterReise app. Simply use Bakkehaugen Kirke as your destination.

Carl Grøndahls vei 27
0871 Oslo
Norway

Public Transit

The bus and subway stops close to us are:

On rare occasions…

On rare occasions our service time and place changes, so please check the calendar below for the latest updates.

Norsk / Norwegian:

Hver søndag vi i Oslo Internasjonale Kirken har en gudstjeneste kl 16:00 i Bakkehaugen Kirke. Tiden kan endre seg litt, så det er best å sjekke kalenderen over for oppdateringer. Gudstjenesten foregår i engelsk.

Gudstjenesten inneholder lovsang, bønn, og prekener. Vi har også tospråklig søndagskole for barn i engelsk og norsk. Alle er hjertelig velkommen til kirkekaffe etter gudstjenesten.